Vision

Vision

Vi vill vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder när det gäller kompetens, pålitlighet och kvalitet.

Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder genom att lyssna och hitta de bästa lösningarna som uppfyller deras behov och förväntningar.

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren i branschen för våra medarbetare dels med bra villkor, trygga anställningar och kontinuerlig utveckling och dels genom att bidra till ett arbetsklimat med ömsesidig respekt, trivsel och arbetsglädje.

Vi vill med omsorg och ett varmt hjärta vara en positiv, engagerad och bidragande kraft i vårt samhälle som våra kunder, våra medarbetare och våra ägare kan vara stolta över.

Med kompetens menar vi att våra medarbetare har yrkesbevis och talar svenska. Med pålitlighet menar vi att vi följer alla lagar och regler och att vi håller vad vi lovar.
Med kvalitet menar vi att våra medarbetare gör ett bra arbete, passar tider, är lätta att samarbeta med och att vi löser de problem som kan uppstå på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Långsiktiga relationer skapar vi genom vår förmåga att lyssna, lära och leverera det kunderna vill ha, genom att själva vara ekonomiskt stabila och genom att ha medarbetare som stannar hos oss många år.