Om oss

Om oss

Redan när vi startade företaget, på senhösten 2009, var vår tanke och ambition att bygga upp ett annorlunda bemanningsföretag. Inte för att det var något fel på våra kollegor i branschen, utan för att vi ville vara ett företag med mer hjärta och omtanke än vad som kanske var vanligt hos många andra på den tiden.

Självklart skulle vi ha både yrkesskickliga och kompetenta medarbetare som levererade en god kvalitet till våra kunder till ett rimligt pris, men det var långt ifrån tillräckligt för oss. Vi ville också bli den bästa arbetsgivaren med de bästa anställningsvillkoren, där medarbetarna ville stanna kvar och arbeta under många år. På så sätt skulle vi kunna bli våra kunders första val när de behöver personal och dessutom skulle vi kunna erbjuda våra återkommande kunder en möjlighet att välja den personal som passade bäst in på deras företag och de specifika uppgifter som skulle utföras.

”Det är rättvist och det är
en trygghet för våra anställda.”

Vi valde därför att bli medlemmar i Svenskt Näringsliv och i Sveriges Byggindustrier. På så sätt blev vi som ett vanligt byggföretag som lånar ut sin personal till kollegor i branschen, där våra medarbetare har precis samma villkor som medarbetarna på arbetsplatserna hos våra kunder, varken mer eller mindre. Det är rättvist och det är en trygghet för våra anställda. När vi på senare år breddat vår verksamhet har det därför varit naturligt för oss att fullfölja vår tanke genom att bli medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen och i Sveriges Hamnar.

När våra medarbetare känner trygghet, så stannar de länge hos oss, vilket ger mer utrymme för deras kompetensutveckling. Därför satsar vi på att kontinuerligt vidareutveckla och vidareutbilda vår personal. Vi vill att våra medarbetare ska bidra till att öka kompetensen, trivseln och säkerheten hos våra kunder. Det är vad vi menar när vi pratar om att ha mera hjärta och visa mera omtanke i vårt företag.

Det har gått bra för oss och vi har nu vuxit dels geografiskt, med verksamhet i hela södra Sverige inom byggindustrin, och dels genom vår verksamhet inom tillverknings- och transportindustrin.

Vi har också svarat upp mot våra kunders önskemål genom att hjälpa dem att anställa nyckelpersoner, med hjälp av våra specialister inom rekrytering och genom att hjälpa dem med såväl basutbildningar som kvalificerade utbildningar för arbetsledare.

Vi har nu nått en bra bit på vår väg och känner oss stolta över det förtroende som våra kunder visar oss år efter år, men vi har inte slagit oss till ro, tvärtom. Nu intensifierar vi vårt arbete och våra ansträngningar med bli en ännu bättre arbetsgivare för våra medarbetare och en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder inom rekrytering, bemanning och utbildning.