Utbildning

För oss är det viktigt att ha välutbildad och engagerad personal som strävar efter att utvecklas och lära sig nya saker. Därför har vi en omfattade intern utbildning för våra medarbetare. Det innebär att vi också kan erbjuda våra kunder samma utbildningar som vi själva har och genomföra dem på våra kunders arbetsplatser. Våra kursledare har många års erfarenhet av att leda och genomföra anpassade utbildningar och certifiera deltagarna. De kurser vi genomför just nu är:

Säkra lyft

För alla som leder, övervakar eller själva medverkar till att koppla last till en lyftanordning och som behöver uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6, ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”

 

Liftutbildning Sax- och Bomlift

För alla som leder, övervakar eller själva är förare av en lift och som behöver uppfylla Arbetsmiljölagen 1997:1160 och Arbetsmiljöverkets föreskrift 2006:6 §29.

 

Ställningsutbildning 2-9 meter

För alla som leder, övervakar eller själva monterar, nedmonterar eller väsentligt förändrar en byggställning med höjden 2 till 9 meter och som behöver uppfylla Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2004:4 och riktlinjer uppsatta av Sveriges Byggindustrier samt Rådet för Bygg Kompetens.

 

Hjärt- och lungräddning

Vi vill hjälpa dig att rädda liv. Varje år drabbas ca. 10.000 människor av hjärtstopp i Sverige och många fler av dem skulle kunna överleva. Deltagarna på utbildningen behöver inte ha några förkunskaper.

 

Välkommen att kontakta oss för mer information.