Transport

Vi hjälper transportsektorn med bemanningslösningar för korta och långa uppdrag. Från enkla uppgifter till komplicerade och krävande uppdrag. Vår målsättning är att vara den bästa samarbetspartnern, och därför fokuserar vi alltid på kompetens, pålitlighet och långsiktighet i alla våra relationer.

Mot transportsektorn vänder vi oss idag främst gentemot järnväg och sjöfart. Vi är specialiserade på bemanningslösningar för att hantera bagage och logistik från bland annat kryssningsfartyg, men arbetar även med lösningar när det gäller lossning och lastning av gods, samt olika typer av terminalarbete. Gentemot järnvägen är vi specialiserade på bemanningslösningar avseende järnvägsunderhåll.

Vi är medvetna om att våra kunders behov är mycket varierande, ingen situation är heller den andra lik, därför går det alltid att prata med oss om hur den bästa lösningen skulle se ut för varje specifikt uppdrag. När du väljer oss som din bemanningspartner får du dessutom alltid vårt fulla engagemang och vår ”Bang & Nielsen-garanti” på uppdraget. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi är medlemmar i Transportföretagen, Svenskt Näringsliv och Elektriska Installatörsorganisationen.