Med varmt hjärta

Ingen ska behöva vara rädd eller ha ont i magen när de går till sin arbetsplats eller till sin skola. Mobbning, trakasserier, diskriminering och kränkningar i olika former finns tyvärr på allt för många ställen. Så ska det naturligtvis inte få vara. Vi delar Friends vision om ett tryggt och jämlikt samhälle fritt från mobbning. Vi arbetar därför aktivt med detta dels på våra egna arbetsplatser och dels genom att bidra till Friends verksamhet.

Friends

Att alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan är något som slås fast både i FN:s barnrättskonvention såväl som i svensk skollag. Trots det fortsätter barns rättigheter att kränkas varje dag runt om i landet. Varje dag går 60 000 barn till en skola de inte känner sig trygga i. Mobbningen har inte minskat på tjugo år och det är oacceptabelt. För att skapa förändring menar Friends att det krävs omfattande kunskapshöjande insatser inom skolvärlden. Det ligger oss varmt om hjärtat att hjälpa till och bidra till denna verksamhet.

 

Många av oss känner någon som drabbats av vanliga folksjukdomar som plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt, stroke, astma, sömnapné eller KOL. Vi vill bidra till att rädda liv. Det gör vi dels genom att genomföra utbildningar i Hjärt- och Lungräddning för våra medarbetare och kunder, och dels genom att aktivt bidra till Hjärt-Lungfondens verksamhet.

Hjärt-Lungfonden

Tack vare svenska folkets gåvor får flera hundra forskare årligen anslag från Hjärt-Lungfonden i sin strävan att hjälpa de som drabbas av hjärt-,kärl- eller lungsjukdom. Tack vare dina, våra och andra personers gåvor kan Hjärt-Lungfonden stödja cirka 250 forskningsprojekt! Forskningen gör skillnad och räddar liv. Det är med varmt hjärta som vi är med och hjälper till.