Bygg

Vi har arbetat med bemanningslösningar åt byggindustrin sedan starten av vår verksamhet. Genom åren har vi lärt oss mycket, och fått en stor förståelse för den komplexitet som kännetecknar branschen, både vad gäller hastiga förändringar, pressade tidsplaner och konjunkturomställningar. I en tuff och föränderlig bransch vill vi ge dig stabilitet och pålitlighet genom att tillhandahålla kompetent personal, i rätt tid och på rätt plats.

De som arbetar som ansvariga för bemanning inom byggsektorn hos oss har alla en egen personlig bakgrund i byggbranschen, det säkrar att de har förståelse både för de utmaningar du ställs för som kund, samt att de har förmågan att hitta de medarbetare som specifikt passar för att lösa våra kunders behov. Vi arbetar främst med yrkeskategorierna träarbetare, betongarbetare, mark och anläggningsarbetare, samt elektriker. Vår personal består till övervägande del av yrkesarbetare med yrkesbevis eller erkännandebevis. Dessutom arbetar vi målmedvetet med att engagera och motivera vår personal, bland annat genom att internt ge dem med yrkesrelevanta utbildningar.

Vi strävar efter att vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder med fokus på kompetens, pålitlighet och långsiktiga relationer där vi alltid anstränger oss att hitta de bästa lösningarna för att uppfylla våra kunders behov och förväntningar. Därför går det alltid att prata med oss om hur den bästa lösningen skulle se ut för varje specifikt uppdrag.

När du väljer oss som din bemanningspartner får du dessutom alltid vårt fulla engagemang och vår ”Bang & Nielsen-garanti” på uppdraget. Välkommen att kontakta oss för mer information.

Vi är medlemmar i Svenskt Näringsliv, Elektriska Installatörs Organisationen och Sveriges Byggindustrier.