Affärsidé

Affärsidé

Bang & Nielsen förser svensk industri med kvalificerade medarbetare och anpassade lösningar inom rekrytering, bemanning och utbildning.

Vi arbetar främst med bemanningslösningar för bygg-, tillverknings- och transportindustrin, samt rekrytering och utbildning inom dessa branscher. Vi arbetar också med att rekrytera specialister till våra kunder inom andra branscher.

Vi har yrkesskickliga, serviceinriktade och pålitliga medarbetare som känner en glädje i att både utföra ett professionellt arbete och samtidigt bidra till en positiv arbetsmiljö.