Välkommen till Bang & Nielsen - Bangnielsen

Om oss

Redan när vi startade företaget, på senhösten 2009, var vår tanke och ambition att bygga upp ett annorlunda bemanningsföretag. Inte för att det var något fel på våra kollegor i branschen, utan för att vi ville vara ett företag med mer hjärta och omtanke än vad som kanske var vanligt hos många andra på den tiden.

Självklart skulle vi ha både yrkesskickliga och kompetenta medarbetare som levererade en god kvalitet till våra kunder till ett rimligt pris, men det var långt ifrån tillräckligt för oss. Vi ville också bli den bästa arbetsgivaren med de bästa anställningsvillkoren, där medarbetarna ville stanna kvar och arbeta under många år. På så sätt skulle vi kunna bli våra kunders första val när de behöver personal och dessutom skulle vi kunna erbjuda våra återkommande kunder en möjlighet att välja den personal som passade bäst in på deras företag och de specifika uppgifter som skulle utföras.

”Det är rättvist och det är
en trygghet för våra anställda.”

Vi valde därför att bli medlemmar i Svenskt Näringsliv och i Sveriges Byggindustrier. På så sätt blev vi som ett vanligt byggföretag som lånar ut sin personal till kollegor i branschen, där våra medarbetare har precis samma villkor som medarbetarna på arbetsplatserna hos våra kunder, varken mer eller mindre. Det är rättvist och det är en trygghet för våra anställda. När vi på senare år breddat vår verksamhet har det därför varit naturligt för oss att fullfölja vår tanke genom att bli medlemmar i Elektriska Installatörsorganisationen och i Sveriges Hamnar.

När våra medarbetare känner trygghet, så stannar de länge hos oss, vilket ger mer utrymme för deras kompetensutveckling. Därför satsar vi på att kontinuerligt vidareutveckla och vidareutbilda vår personal. Vi vill att våra medarbetare ska bidra till att öka kompetensen, trivseln och säkerheten hos våra kunder. Det är vad vi menar när vi pratar om att ha mera hjärta och visa mera omtanke i vårt företag.

Det har gått bra för oss och vi har nu vuxit dels geografiskt, med verksamhet i hela södra Sverige inom byggindustrin, och dels genom vår verksamhet inom tillverknings- och transportindustrin.

Vi har också svarat upp mot våra kunders önskemål genom att hjälpa dem att anställa nyckelpersoner, med hjälp av våra specialister inom rekrytering och genom att hjälpa dem med såväl basutbildningar som kvalificerade utbildningar för arbetsledare.

Vi har nu nått en bra bit på vår väg och känner oss stolta över det förtroende som våra kunder visar oss år efter år, men vi har inte slagit oss till ro, tvärtom. Nu intensifierar vi vårt arbete och våra ansträngningar med bli en ännu bättre arbetsgivare för våra medarbetare och en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder inom rekrytering, bemanning och utbildning.


Affärsidé

Bang & Nielsen förser svensk industri med kvalificerade medarbetare och anpassade lösningar inom rekrytering, bemanning och utbildning.

Vi arbetar främst med bemanningslösningar för bygg-, tillverknings- och transportindustrin, samt rekrytering och utbildning inom dessa branscher. Vi arbetar också med att rekrytera specialister till våra kunder inom andra branscher.

Vi har yrkesskickliga, serviceinriktade och pålitliga medarbetare som känner en glädje i att både utföra ett professionellt arbete och samtidigt bidra till en positiv arbetsmiljö.


Vision

Vi vill vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder när det gäller kompetens, pålitlighet och kvalitet.

Vi vill skapa långsiktiga relationer med våra kunder genom att lyssna och hitta de bästa lösningarna som uppfyller deras behov och förväntningar.

Vi vill vara den bästa arbetsgivaren i branschen för våra medarbetare dels med bra villkor, trygga anställningar och kontinuerlig utveckling och dels genom att bidra till ett arbetsklimat med ömsesidig respekt, trivsel och arbetsglädje.

Vi vill med omsorg och ett varmt hjärta vara en positiv, engagerad och bidragande kraft i vårt samhälle som våra kunder, våra medarbetare och våra ägare kan vara stolta över.

Med kompetens menar vi att våra medarbetare har yrkesbevis och talar svenska. Med pålitlighet menar vi att vi följer alla lagar och regler och att vi håller vad vi lovar.
Med kvalitet menar vi att våra medarbetare gör ett bra arbete, passar tider, är lätta att samarbeta med och att vi löser de problem som kan uppstå på ett konstruktivt och professionellt sätt.

Långsiktiga relationer skapar vi genom vår förmåga att lyssna, lära och leverera det kunderna vill ha, genom att själva vara ekonomiskt stabila och genom att ha medarbetare som stannar hos oss många år.

Nyheter
Kontakt


Ulf Kronkvist
Ekonomiansvarig & VD

ulf.kronkvist@bangnielsen.se


Mikael Ohlsson
Regionchef Stockholm
0708-83 83 42
mikael.ohlsson@bangnielsen.se